Infographic: 13 dự án đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Lao Động Online | LAODONG.VN

Trong 13 dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có tới 11 dự án chưa rõ hiệu quả, phải dừng lại hoặc chuyển nhượng cho đối tác khác.

          

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *