[Info] Những chữ ký liên quan của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và dàn lãnh đạo bộ GTVT bị đề nghị kỷ luật

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Ban cán sự đảng Bộ GTVT đã mắc nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *