[Info] Các tỷ phú tụ hội nhiều nhất ở 15 quốc gia này

15 quốc gia tập trung tới 75% số lượng tỷ phú và 79% tổng tài sản của tỷ phú thế giới. Mỹ dẫn đầu, với 705 tỷ phú có tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đô la.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *