Hơn 1.800 doanh nghiệp giải thể ngay trước Tết Nguyên đán

Tháng 1/2019, Tổng cục Thống kê ghi nhận có tới hơn 1.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bán lẻ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng là 10.804 doanh nghiệp, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo lĩnh vực hoạt động, có 4.100 doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 38,2%), tăng 24,5%; 1.600 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 19,8%; 1.400 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 21,4%; 706 doanh nghiệp khoa học, công nghệ dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,5%), tăng 33,5%; 660 doanh nghiệp vận tải kho bãi (chiếm 6,1%), tăng 35,5%; 506 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,7%), tăng 16,9%…

Trong tháng 1/2019 còn có 12.278 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 7.342 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm 2018 để loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập trước đây nhưng trên thực tế không còn hoạt động.

Cũng trong tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.802 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 732 doanh nghiệp (chiếm 40,6%), tăng 20,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 184 doanh nghiệp (chiếm 10,2%), giảm 8,5%; xây dựng có 178 doanh nghiệp (chiếm 9,9%), tăng 8,5%…

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 151.100 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15 tỷ đồng, tăng 64,8%.

Nếu tính cả 484.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1 là 635.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 8.465 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 18.500 doanh nghiệp.

Đầu tư - Hơn 1.800 doanh nghiệp giải thể ngay trước Tết Nguyên đán

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2019 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,5%; trong khi đó số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 90.651 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với năm 2017.

Việc gia tăng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động do những hạn chế cố hữu của doanh nghiệp nhỏ và vừa  chưa được giải quyết, dẫn đến năng lực cạnh tranh thấp như hạn chế về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, còn tồn tại một bộ phận người dân thành lập doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động kinh doanh bất chính. Những doanh nghiệp này sau đó ngừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước…

Từ thực tế này, Tổng cục Thống kê đưa ra kiến nghị năm 2019, Chính phủ và các địa phương cần tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển, có chính sách và giải pháp phù hợp để khuyến khích, tạo dựng điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở cá thể kinh doanh ổn định, lâu dài.

Đình Văn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *