Hoạt động kinh doanh khả quan, Agifish hủy phương án bán tài sản

Nhờ hoạt động kinh doanh quý 1 và quý 2 có kết quả khả quan và sự cam kết của các đối tác nguyên liệu, HĐQT Agifish thống nhất hủy phương án bán tài sản.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish – mã: AGF) công bố nghị quyết về việc hủy bỏ phương án bán tài sản.

Cụ thể, ngày 15/2, Hội đồng quản trị (HĐQT) Agifish tiến hành họp để xem xét lại phương án bán tài sản công ty trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động quý I, quý II có kết quả khả quan và sự cam kết của các đối tác nguyên liệu, đơn vị gia công và ngân hàng, HĐQT công ty thống nhất hủy bỏ phương án bán tài sản như đã công bố thông tin trước đây.

Theo đó, Agifish hủy bỏ phương án tài sản bao gồm hai nhà máy đông lạnh AGF8, AGF9 và hai vùng nuôi nguyên liệu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, HĐQT thống nhất chuyển nhượng dự án khu nhà ở tập thể công nhân tại Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để thu hồi vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh.

Trước đó, Agifish dự kiến bán nhà máy đông lạnh AGF9 giá 180 tỉ đồng và nhà máy AGF8 giá 160 tỉ đồng. Vùng nuôi Nha Mân (7,7ha) bán 15 tỉ và vùng nuôi An Nhơn (21ha) 25 tỉ đồng. Khu nhà ở công nhận dự kiến được chuyển nhượng với giá 20 tỉ đồng.

Qúy I (1/10-31/12/2018), Agifish ghi nhận doanh thu thuần 271 tỉ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 1,6 tỉ đồng trong khi cùng kỳ âm 96,5 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản ở mức 1.085 tỉ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó tiền và khoản tương đương tiền giảm hơn nửa còn 2,5 tỉ đồng; Khoản phải thu ngắn hạn 580 tỉ đồng, giảm 19%.

Vay nợ ngắn hạn chiếm tỉ lệ khá lớn trong tổng nguồn vốn và ở mức 472 tỉ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm.

Lỗ lũy kế của Agifish tại thời điểm cuối năm gần 270 tỉ đồng trong khi vốn điều lệ ở mức 281 tỉ đồng

Trong năm 2019, Agifish đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 42 triệu USD. Doanh thu ước đạt 1.500 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỉ đồng.

Nguyễn Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *