Hoàn thiện thể chế chính sách để thu hút dòng vốn FDI | Lao Động Online | LAODONG.VN

Chiều 14.2, tại Hội nghị tham vấn hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài (FDI), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra tại Bình Dương, do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức, có sự tham dự của 350 khách mời trong và ngoài nước, cùng đại diện 400 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương.

Theo số liệu công bố, tính hết năm 2018, Việt Nam có gần 27.400 dự án FDI đang hoạt động, đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư cam kết tới 340 tỉ USD. Đây là thành tựu nổi bật, tuy nhiên trong quá trình phát triển còn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy Chính phủ cần lắng nghe ý kiến từ các địa phương, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tại hội nghị, các địa phương và doanh nghiệp trong nước đặt vấn đề hoàn thiện thể chế để các doanh nghiệp nước ngoài phát triển và không chèn lấn các doanh nghiệp trong nước. Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ giữa các vùng miền và các tỉnh với nhau, tăng tính kết nối lưu thông hàng hóa.

Các chuyên gia và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, việc hợp tác giữa doanh nghiệp cần thực hiện ba tầng giữa chính phủ với chính phủ, giữa cơ quan với cơ quan, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Cần có chính sách thu hút đầu tư riêng biệt đối với những nhà đầu tư đặc biệt để kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Nghiên cứu để hoàn thiện khung chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp FDI.

Đại biểu tham gia tại hội nghị.
Đại biểu tham gia tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh vô lý và cải thiện mạnh mẽ thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều này tạo thuận lợi cho tất cả loại hình doanh nghiệp trong đó có đầu tư nước ngoài. Thực hiện minh bạch và không hồi tố các chính sách.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Có thể chế chính sách phù hợp làm tốt công tác quy hoạch để gắn kết mô hình công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế số. Hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cách mạng 4.0.

Theo Phó Thủ tướng, chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tăng cường hơn nữa thu hút đầu tư nước ngoài. Khẳng định doanh nghiệp FDI là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh doanh FDI là thành viên tích cực trong đại gia đình doanh nghiệp Việt Nam.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *