Hoàn thành 94,5% kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ quí I

Trong quí I/2019, Kho bạc Nhà nước đã phát hành thành công xấp xỉ 69.469 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Trong đó, kì hạn 10 năm có chiếm tỉ trọng trúng thầu lớn nhất với 44,88%, tương đương 28.205 tỉ đồng.

Trái phiếu kì hạn dài nhất – 30 năm – có khối lượng trúng thầu nhỏ nhất với 835 tỉ đồng, tương đương tỉ trọng 1,2% tổng khối lượng trúng thầu trong quí.

Hoàn thành 94,5% kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ quí I - Ảnh 1.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xét về tỉ lệ giá trị trúng thầu/gọi thầu, trái phiếu kì hạn 10 năm dẫn đầu với 85%, tức là cứ 100 tỉ đồng được Kho bạc Nhà nước chào bán thì các nhà đầu tư mua 85 tỉ đồng. 

Trái phiếu kì hạn 30 năm vẫn đứng cuối với tỉ lệ chỉ 28%, đây là điều dễ hiểu vì trái phiếu kì hạn quá dài có thanh khoản thấp và thường chỉ được các công ty bảo hiểm ưa chuộng. Các ngân hàng thương mại với dòng tiền dồi dào không đầu tư vào trái phiếu có kì hạn lên tới 20-30 năm.

Tính chung các kì hạn, tỉ lệ trúng thầu/gọi thầu TPCP trong quí I đạt 76,3%.

Hoàn thành 94,5% kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ quí I - Ảnh 2.

Nguồn: Đức Quyền vẽ dựa trên số liệu của HNX

Trước đó vào hồi giữa tháng 2, Kho bạc Nhà nước đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ quí I/2019 với tổng khối lượng dự kiến là 73.500 tỉ đồng. Với khối lượng phát hành thực tế 69.469 tỉ đồng, Kho bạc đã hoàn thành 94,5% kế hoạch của quí.

Đáng chú ý, trong khi giá trị phát hành các kì hạn như 5, 7, 20, 30 năm không hoàn thành kế hoạch đề ra thì các kì hạn 10 và 15 năm lại vượt kế hoạch.

Kì hạn Thực tế phát hành

(tỉ đồng)

Kế hoạch phát hành 

(tỉ đồng)

Thực tế/Kế hoạch
5 Năm 4.150 7.000 59,3%
7 Năm 3.350 5.500 60,9%
10 Năm 31.180 30.000 103,9%
15 Năm 28.205 26.000 108,5%
20 Năm 1.749 3.000 58,3%
30 Năm 835 2.000 41,8%
Tổng 69.469 73.500 94,5%

Cả năm 2019, Kho bạc Nhà nước đặt kế hoạch phát hành 260.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu. Kết thúc quí I, Kho bạc đã thực hiện được gần 27% kế hoạch năm.

Hoàn thành 94,5% kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ quí I - Ảnh 4.

Nguồn: số liệu từ HNX và Bộ Tài chính.

Năm 2018, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức tổng cộng 269 phiên đấu thầu, huy động được 192.012 tỉ đồng, giảm 1,19% so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ huy động thành công đạt 53,1%, giảm 20,2% so với năm 2017.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 165.797 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2017, đạt 94,7% kế hoạch năm điều chỉnh. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 9.670 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2017, đạt 100% kế hoạch năm. Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 16.545 tỉ đồng, giảm 51% so với năm 2017, đạt 48,6% kế hoạch năm.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *