Hàng triệu người bị ảnh hưởng vì đề xuất đánh thuế của UBND TP.HCM?

UBND TP.HCM vừa có một đề xuất vô cùng gây chú ý khi cho rằng điện thoại, nước hoa và dịch vụ thẩm mỹ thuộc nhóm khá cao cấp nên cần được bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong một văn bản góp ý cho “Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn thuế” gửi Bộ Tài chính, UBND TP.HCM đề xuất mở rộng một số đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong đó có một nội dung vô cùng gây chú ý khi UBND TP.HCM cho rằng, có thể nghiên cứu bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hoá, dịch vụ như: điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ.

Trong văn bản này UBND TP.HCM lý giải nước hoa và dịch vụ thẩm mỹ thuộc nhóm khá cao cấp nên cần được bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giúp mở rộng điều tiết thuế vào thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên.

Tiêu dùng & Dư luận - Hàng triệu người bị ảnh hưởng vì đề xuất đánh thuế của UBND TP.HCM?

Nếu đề xuất của UBND TP.HCM được thông qua, hàng triệu phụ nữ sẽ phải giảm mua nước hoa?

“Đối với các hàng hóa, dịch vụ còn lại trong đề xuất trên, tuy không phải là hàng hóa dịch vụ cao cấp song cũng không phải là hàng hóa, dịch vụ rất thiết yếu, cần phải đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý”, UBND TP.HCM nêu ý kiến.

Trong đó, điện thoại di động tuy là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc nhưng theo UBND TP.HCM, điện thoại di động nên đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt “để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ khá trở lên”, có nhu cầu và khả năng thu nhập thường xuyên sử dụng các sản phẩm thế hệ mới.

Đáng lưu ý, UBND TP.HCM còn kiến nghị thu hẹp đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Theo đó, chỉ giữ lại đối tượng không chịu thuế với những hàng hoá, dịch vụ khó xác định giá trị gia tăng như dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán; hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước trả tiền như: vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; Phát sóng phát thanh truyền hình bằng vốn ngân sách Nhà nước; Hàng hoá, dịch vụ thực chất không nhằm mục đích kinh doanh vì lợi nhuận; Hàng hoá, dịch vụ của những công đoạn khó quản lý thuế, chẳng hạn như sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản do người sản xuất trực tiếp bán ra.

Về thuế bảo vệ môi trường, UBND TP.HCM cũng cho rằng, thời gian tới, có thể nghiên cứu bổ sung vào diện chịu thuế đối với pin, ắc quy, các loại thuốc bảo quản thực vật, vì đây là những hàng hoá mà quá trình sản xuất và sử dụng gây ô nhiễm môi trường, cần đánh thuế bảo vệ môi trường để hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý hơn.

Ngoài ra cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế, theo UBND TP.HCM, cần tiếp tục khảo sát để đánh giá và bổ sung vào diện chịu thuế môi trường những mặt hàng khác mà quá trình sản xuất và tiêu dùng gây hại cho môi trường những không thể hoặc quá tốn kém, khi đo lường chất gây ô nhiễm môi trường.

Đình Văn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *