GTNFoods giảm tỉ trọng kinh doanh không cốt lõi, tập trung sữa và trà

GTNFoods giảm tỉ trọng kinh doanh không cốt lõi, tập trung sữa và trà - Ảnh 1.

Doanh thu mảng sữa từ Mộc Châu Milk chỉ tăng nhẹ trong năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của CTCP GTNFoods (Mã: GTN) ghi nhận 2.482 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động chế biến sữa, tăng nhẹ 16 tỉ đồng so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp gần 19%, cải thiện thêm 1%. Doanh thu từ bán chè 388 tỉ đồng, giảm 21%; biên lãi gộp gần 9%.

Mảng sữa của GTNFoods được đóng góp bởi Mộc Châu Milk, còn mảng chè công ty sở hữu Tổng công ty chè Vinatea. Năm 2018, cả Mộc Châu Milk và Vinatea đều tích cực cho ra mắt các sản phẩm mới, đạt giá bán thành phẩm cao hơn.

Đáng chú ý doanh thu từ hoạt động không cốt lõi khác giảm mạnh từ 826 tỉ đồng còn 138 tỉ đồng kéo tổng doanh thu trong năm 2018 của GTNFoods giảm 20% chỉ còn hơn 3.008 tỉ đồng. Tổng tài sản trong mảng này hầu như không đổi 1.457 tỉ đồng, cho thấy việc GTNFoods đã buông bỏ dần đối với các hoạt động kinh doanh không cốt lõi như chăn nuôi và thương mại nông sản, tập trung cho hai mảng kinh doanh chính sữa và trà.

Thực tế thì dù 2017 doanh thu mảng khác của GTNFoods vượt trội so với 2018, nhưng cả hai năm đều ghi nhận khoản lỗ gộp 33 tỉ đồng.

Trong hệ thống của mình, ngoài việc sở hữu hai thương hiệu lớn là Mộc Châu Milk và Vinatea, GTNFoods còn có một công ty con sản xuất tre công nghiệp tại Mộc Châu, và nhiều công ty liên kết khác trong hệ thống của Tổng công ty chăn nuôi (Vilico) như Thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods) hay Nhựa Miền Trung…

Báo cáo tại thời điểm 31/12/2018 cho thấy, GTNFoods đầu tư vào nhóm công ty liên doanh liên kết 344 tỉ đồng, đầu tư góp vốn đơn vị khác 253 tỉ đồng.

Tổng tài sản toàn công ty đạt 4.730 tỉ đồng, trong đó riêng giá trị tiền mặt và tiền gửi ghi nhận 1.122 tỉ đồng.

Khoản trả trước người bán ngắn hạn cuối kỳ tăng hơn 10 lần lên 242 tỉ đồng, trong đó đáng chú ý có trả trước cho các hợp đồng mua cổ phiếu 130 tỉ đồng, trả trước hợp đồng mua phân bón 54 tỉ đồng và nhiều khoản trả trước mua nguyên vật liệu khác mà đầu năm 2018 không ghi nhận.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *