Gỗ Trường Thành nói gì về khoản lỗ hơn 800 tỉ đồng?

Gỗ Trường Thành cho rằng, khoản lỗ sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 2018 chủ yếu do trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ. Tuy nhiên, hoạt động chính của tập đoàn vẫn bình thường.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo chuyển cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sang diện kiểm soát và cổ phiếu TTF sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch từ ngày 6/5/2019 do lỗ sau thuế hai năm liên tiếp.

Gỗ Trường Thành cho biết, phát sinh lỗ sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 2018 hơn 804,7 tỉ đồng do một số nguyên nhân.

Cụ thể, tập đoàn đã trích lập bổ sung dự phòng giảm giá đối với một số hàng tồn có sự suy giảm về mặt giá trị và hư hỏng; trích lập bổ sung dự phòng đối với các khoản phải thu khách hàng sau khi đánh giá lại khả năng thu hồi công nợ và bổ sung dự phòng các khoản đầu tư trong năm.

Tuy nhiên, ngoài việc trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ thì hoạt động chính của tập đoàn vẫn bình thường.

Tại ngày 31/12/2018, các khoản vay ngắn hạn giảm hơn 65% so với năm 2017, đồng thời, tổng nợ phải trả ngắn hạn cũng giảm tương ứng gần 28%.

Ngoài ra, trong năm 2018, Ban Giám đốc đã tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, đầu tư và bước đầu chuyển biến tích cực. Theo đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn trong năm 2018 đã phản ánh dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tương ứng đạt 29 tỉ và 63,7 tỉ đồng.

Năm 2019, Tập đoàn vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với Vingroup và sẽ phát triển mạnh thêm các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng và bất động sản để phát triển hoạt động sản xuất lắp đặt nội thất và ngoại thất công trình như VCN, Tân Hoàng Minh, KUKKB0 (Hàn Quốc), An Phong, HDTC, DIC4…..

Về thị trường xuất khẩu, Gỗ Trường Thành cho biết do chiến tranh thương mại Mỹ – Trung nên các nhà đầu tư sản phẩm gỗ từ Trung Quốc đã chuyển hướng sang Việt Nam để hợp tác với các công ty sản xuất tại Việt Nam làm hàng xuất khẩu sang Mỹ thay cho các công ty Trung Quốc.

Do đó, Tập đoàn đã và đang đàm phán với các đối tác để cùng hợp tác và chuyển giao công nghệ cho TTF sản xuất hàng xuất khẩu thay cho Trung Quốc.

Tập đoàn dự kiến dành gần 20.000 m2 đất xưởng hiện có để chuyên làm hàng này cho đối tác. Khi đó hiệu xuất lợi nhuận của TTF sẽ tăng lên nhiều. Dự kiến năm 2019, hoạt động xuất khẩu sẽ đóng góp phần lớn vào doanh thu của Tập đoàn.

Ngoài ra mảng rừng đã có một phần đến thời kì khai thác, nên năm 2019 TTF sẽ tận dụng lợi thế này để nâng cao lợi nhuận.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục thoái vốn tại các công ty con nhằm tập trung nguồn lực về hoạt động chính của công ty.

Trong năm 2019, Tập đoàn sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Sứ Thiên Thanh. Theo đó, Tập đoàn sẽ nâng cao được công suất sản xuất cũng như năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *