Giả mạo chữ ký Chủ tịch Quảng Nam để 'thổi' giá đất

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu bị giả mạo chữ ký; mẫu văn bản cũng được làm một cách rất sơ sài, không đúng mẫu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *