Gần 500.000 doanh nghiệp sắp được giảm thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó gần 500.000 doanh nghiệp Việt Nam sắp được giảm thuế TNDN từ 2-3%.

Theo Nghị quyết này, mức thuế TNDN hiện tại là 20% được đề xuất giảm xuống còn 15- 17% để khuyến khích DNNVV phát triển.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 15% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người;

Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Tài chính - Ngân hàng - Gần 500.000 doanh nghiệp sắp được giảm thuế

Gần 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 15% và 17% quy định này là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Quy định nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh.

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, Việt Nam hiện có hơn 600 nghìn doanh nghiệp, trong đó khối kinh tế tư nhân chiếm gần 500 nghìn doanh nghiệp và trong số này có tới hơn 96% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 2% doanh nghiệp quy mô vừa và 2% doanh nghiệp lớn.

Khối kinh tế tư nhân đã tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm.

Theo kế hoạch, năm 2020 cả nước sẽ có 1 triệu doanh nghiệp.

Trước ngày 01/01/2014 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thuế suất áp dụng chung là 25%.

Từ ngày 01/01/2014 Luật số 32/2013/QH13 đã quy định lộ trình áp dụng thuế suất thuế TNDN, theo đó từ 01/01/2014 áp dụng thuế suất phổ thông là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20%; riêng doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013, sớm hơn so với lộ trình nêu trên.

Như vậy, hiện nay, DNNVV đang áp dụng mức thuế suất như đối với doanh nghiệp nói chung là 20%.

Minh Minh

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *