EVNCPC “mua” 922 triệu đồng tiền điện từ khách hàng lắp điện mặt trời | Lao Động Online | LAODONG.VN

Tính đến ngày 18.5.2019, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thanh toán 922,2 triệu đồng cho 134 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Trong 13 công ty điện lực thuộc EVNCPC, có 3 công ty điện lực có số dự án, công suất lắp đặt và thanh toán nhiều nhất là Đà Nẵng với gần 291 triệu đồng(105 khách hàng đã thanh toán/ 118 khách hàng đã ký hợp đồng mua bán điện), Đắk Lắk với gần  567 triệu đồng (19 khách hàng đã thanh toán/36 khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán điện) và Khánh Hòa với gần 40 triệu đồng (2 khách hàng đã thanh toán/ 87 khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán điện).

Đây là sản lượng điện mà khách hàng sau khi sử dụng còn dư, bán cho ngành điện với giá cao theo quy định là 9,35 cent/1kWh khi dự án được phát điện lên lưới trước ngày 30.6.2019. Giá bán này sẽ được giữ nguyên trong vòng 20 năm.

Bên cạnh đó, trong hơn 1 tuần qua, các công ty điện lực thuộc EVNCPC đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện với 407/518 chủ đầu tư. Tổng công suất của toàn bộ 518 chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại miền Trung – Tây Nguyên là 3,864.99 kWp.

Thời gian tới, EVNCPC đẩy mạnh ký kết hợp đồng mua bán điện với các dự án còn lại và tiến hành thanh toán tiền điện cho các chủ đầu tư theo đúng cam kết.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *