Dự chi trăm tỉ trả cổ tức, kế hoạch doanh thu đi lùi

Sáng 10/4, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc – Mã: CTS) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 tại Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận là kế hoạch kinh doanh năm nay. Cụ thể, Hội đồng quản trị công ty trình kế hoạch tổng doanh thu 600 tỉ đồng, giảm hơn 8% so với thực hiện năm 2018. Tổng chi phí năm nay ước 385 tỉ đồng, giảm tới 18,5% so với năm 2018. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế năm nay ước tính đạt 215 tỉ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận sau thuế dự kiến 172 tỉ đồng, tăng 14,7%.

Như vậy có thể thấy, VietinBankSc đặt kế hoạch doanh thu đi lùi, lợi nhuận tăng trưởng là do công ty dự kiến cắt giảm mạnh chi phí.

ĐHCĐ VietinBankSc: Dự chi trăm tỉ trả cổ tức, kế hoạch doanh thu đi lùi - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông 2019 của CTS.

Tỉ lệ cổ tức cho năm 2019 ước tính khoảng từ 10 đến 11% và trả bằng tiền mặt.

Đại hội lần này cũng sẽ bàn bạc và biểu quyết kế hoạch trả cổ tức năm 2018. Cụ thể, HĐQT công ty đề nghị trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10% mệnh giá. Với gần 106,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ chi khoảng 106,4 tỉ đồng để trả cổ tức. Thời gian chi trả trong năm 2019.

Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2019 được đề xuất tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế cả năm.

VietinBankSc hiện có hai cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với tỉ lệ sở hữu 75,64% và Yurie VietNam Securities Investment Trust với tỉ lệ sở hữu 6,03%.

Tổng tài sản tính tại thời điểm ngày 31/12/2018 là 2.577 tỉ đồng, tăng 40% so với một năm trước đó. Vốn chủ sở hữu đạt 1.315 tỉ đồng, bằng 51% tổng tài sản; nợ phải trả đạt xấp xỉ 1.262 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2017. Vốn điều lệ của VietinBankSc hiện nay là 1.064 tỉ đồng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *