DSW mở tiệm nail để hút khách trẻ mua giày

Với ý tưởng tiệm làm móng sẽ thu hút khách hàng thế hệ Millenial trở lại mua giày dép, gã “khổng lồ” bán giày DSW đánh cược bằng cách tổ chức thí điểm thêm 5 tiệm nail ở các thành phố Mỹ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *