Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã về tới khách sạn tại Hà Nội

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *