Dính án lừa Huyền Như khiến cổ phiếu CTCK Phương Đông bị hủy niêm yết | Lao Động Online | LAODONG.VN

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy niêm yết 24 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Phương Đông (HNX: ORS) vào ngày 10.04 do công ty này có kết quả kinh doanh lỗ liên tiếp nhiều năm qua sau khi dính vào đại án siêu lừa Huyền Như.

Cụ thể, ORS bị hủy niêm yết thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ do có kết quả kinh doanh lỗ liên tiếp 3 năm (năm 2016, năm 2017 và năm 2018). Được biết, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX của cổ phiếu ORS là ngày 09.04.

Trong thời gian từ năm 2016 đến nay, ORS liên tục báo lỗ với con số lỗ lên gần 14 tỉ đồng năm 2016, 3 tỉ đồng trong năm 2017 và con số lỗ gần 11 tỉ đồng trong năm 2018, theo đà đó lỗ lũy kế của ORS đã lên hơn 230 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.12.2018, tổng tài sản của ORS ghi nhận 71,6 tỉ đồng, giảm mạnh 84% so với đầu kỳ. Trước đó vào cuối tháng 12.2018, UBCKNN đã đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán và rút nghiệp vụ tự doanh của Công ty.

Trong văn bản giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết, CTCK Phương Đông cho biết, do bị tác động từ thông tin tiêu cực của vụ án Huyền Như nên thương hiệu và hoạt động của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giao dịch khách hàng của ORS ngày càng giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động môi giới, làm giảm doanh thu và lợi nhuận của công ty. Bên cạnh đó, diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi trong những năm vừa qua làm hoạt động tự doanh (cơ cấu danh mục đầu tư) của ORS chưa thực sự hiệu quả.

Trong năm 2018, ORS phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu 380 tỉ đồng từ vụ án Huyền Như (giai đoạn 2), dẫn đến chi phí tăng và lợi nhuận giảm sút. ORS cho biết, hiện công ty đang thực hiện tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp. Về phương diện tài chính, ORS đã đàm phán và xử lý thành công với các bên liên quan về khoản phải trả 380 tỉ đồng. Theo đó, tỷ lệ an toàn tài chính của ORS đã được cải thiện đáng kể, tính đến ngày 31.12.2018 trên 413%. Thêm nữa, ORS sẽ sử dụng toàn bộ 50 tỉ đồng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế.

Ngoài ra, công ty đã thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ từ 240 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng. Hiện UBCKNN đã có văn bản chấp thuận cấp phép về mặt nguyên tắc (đã nhận đầy đủ và hợp lệ hồ sơ chào bán riêng lẻ của ORS), công ty đang hoàn thiện thủ tục để tăng vốn chính thức.

Dự kiến sau khi tăng vốn lên 400 tỉ đồng, tỷ lệ an toàn tài chính của công ty sẽ là 952%. Đồng thời, vốn chủ sở hữu được cải thiện đáng kể từ 56,8 tỉ đồng lên 216,8 tỉ đồng, đủ điều kiện đáp ứng theo quy định về vốn pháp định cho các nghiệp vụ môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *