Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Hà Nội từ Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên đến Long Biên

Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trong các khu vực: Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên, hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình thấp tầng, góp phần giảm tải khu vực nội đô lịch sử.

Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội – Khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh một phần quỹ đất trên địa bàn huyện Gia Lâm để xây dựng các khu đô thị hiện đại, công viên chuyên đề, công viên giải trí và các khu công viên cây xanh; tạo ra khu đô thị hấp dẫn, thu hút người dân, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô lịch sử, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật quy hoạch đô thị và yêu cầu phát triển bền vững.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *