Điện tăng 8,36%, giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất hơn 2.900 đồng/kWh | Lao Động Online | LAODONG.VN

Sau khi điện tăng 8,36% vào hôm nay (20.3), giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là hơn 2.900 đồng/kWh cho hộ dùng  từ 401 kWh trở lên. 

Ngày 20.3, Bộ Công thương công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 được điều chỉnh với mức giá mới là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng), tăng 8,36% so với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành (1.720,65 đồng/kWh).

Mức giá bán lẻ điện này nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25.7.2017 và theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30.6.2017 mức tăng này do Bộ Công thương quyết định điều chỉnh.

Trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh; cơ cấu phụ tải điện năm 2018, dự báo năm 2019; giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được xây dựng theo cơ cấu biểu giá quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Do cơ cấu tiêu thụ điện có thay đổi, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được điều chỉnh trong phạm vi +/- 2% so với tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia theo 6 bậc thang, thấp nhất 1.678 đồng/kWh cho số điện từ 0 đến 50 kWh và cao nhất 2.927 đồng/kWh cho số điện từ 401 kWh trở lên (chưa gồm thuế VAT).

Bộ Công thương cũng quy định giá bán buôn với hộ tiêu dùng này, thấp nhất 1.646 đồng/kWh cho số điện từ 0 đến 50 kWh và cao nhất 2.871 đồng/kWh cho hộ dùng trên 400 kWh.

Giá bán điện với các hộ, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp… được chia theo giờ (bình thường, thấp điểm và cao điểm) và cấp điện áp dưới 6 kV, 22 kV và 110 kV. Mức giá bán lẻ cao nhất cho ngành sản xuất điện áp dưới 6 kV giờ cao điểm là 3.076 đồng/kWh, thấp nhất là 970 đồng/kWh vào giờ thấp điểm với cấp điện áp từ 110 kV trở lên. 

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, giá điện tăng 8,36% sẽ làm CPI năm 2019 tăng trong khoảng 3,3% – 3,9%. Với mức tăng CPI này, việc điều chỉnh giá điện vẫn đảm bảo mục tiêu CPI năm 2019 được Quốc hội thông qua là dưới 4%.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *