Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 tính lương thế nào?

Ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 người lao động sẽ được nghỉ làm. Tuy nhiên do tính chất công việc, nhiều người lao động vẫn phải đi làm. Vậy cách tính lương trong những ngày nghỉ lễ sẽ như thế nào?

Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động phải làm việc vào ngày nghỉ lễ được hưởng lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Khi phải đi làm vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngoài việc được hưởng tiền lương ngày lễ thì bạn còn được hưởng thêm ít nhất 300% số tiền lương bạn được hưởng theo ngày thường. Tính tổng thì những ngày đi làm vào dịp nghỉ lễ, bạn được hưởng ít nhất 400% tiền lương so với ngày lao động bình thường tại nơi làm việc.

Công thức tính cụ thể như sau:

Tiền lương được hưởng theo ngày lễ + (Tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 300%)

Ví dụ: Người lao động được trả 150.000 đồng cho 8 tiếng làm việc. Vậy tổng lương nhận được ít nhất trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 sẽ là: 150 + (150 x 300%) = 600.000 đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 tính lương thế nào?

Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 tính lương thế nào?

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH cũng đưa ra bảng tính chi tiết cách tính thu nhập của người lao động khi làm việc vào các ngày nghỉ lễ và làm thêm giờ, làm đêm, làm thêm giờ vào ban đêm. Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì số lương thực tế sẽ được nhận cho thời gian làm thêm giờ này theo quy định là ít nhất = 490% tiền lương cho số giờ đó của ngày làm việc bình thường.

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động: Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau.

Khi phải làm việc trong ngày nghỉ lễ vào các khoảng thời gian khác nhau và tính chất khác nhau sẽ có cách tính lương được hưởng khác nhau.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *