Dàn lãnh đạo của công ty Chứng khoán Bản Việt từ chối nhận thù lao | Lao Động Online | LAODONG.VN

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Cty Chứng khoán Bản Việt đã ký vào tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xin không nhận thù lao. Ban Tổng Giám đốc của Cty cũng tuyên bố không nhận thưởng trong năm 2019.

Cty CP Chứng khoán Bản Việt vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22.4.

Trong tài liệu công bố, hội đồng Quản trị Cty CP Chứng Khoán Bản Việt đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2019. 

Theo đó, HĐQT đã ký vào tờ trình “không nhận thù lao trong năm 2019”. Ban Tổng Giám đốc cũng không nhận thưởng trong năm 2019.

Ngoài ra, HĐQT đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau: Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 204.000.000 đồng/năm. Trong đó: Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): 7 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 5 triệu đồng/tháng/người. 

Những năm trước, các thành viên trong HĐQT của Cty cũng không nhận thù lao. Theo bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT Cty cho biết: “Gần như từ lúc niêm yết đến giờ Cty Chứng khoán Bản Việt chỉ nhận một năm duy nhất. Chúng tôi vẫn duy trì truyền thống không nhận thù lao, không có một lý do gì cụ thể”.

Hội đồng quản trị Cty Chứng khoán Bản Việt có 6 thành viên gồm: bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Bảo Hoàng – thành viên HĐQT; ông Tô Hải – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT; ông Huỳnh Richard Lê Minh – thành viên HĐQT; ông Nguyễn Quang Bảo – thành viên HĐQT; và ông Trần Quyết Thắng – thành viên HĐQT.

Trước đại hội cổ đông, lãnh đạo Chứng khoán Bản Việt xác định, năm 2019, thị trường tái cấu trúc doanh nghiệp với nhiều hoạt động M&A sẽ phát triển sôi động và các doanh nghiệp FDI có thể xem xét việc niêm yết, huy động vốn tại thị trường Việt Nam. Chứng khoán Bản Việt cũng đặt tham vọng vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ này.

Đối với nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, Chứng khoán Bản Việt khẳng định luôn có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trong nước, tư vấn quốc tế và là đơn vị tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang niêm yết hàng đầu tại Việt Nam. Các hợp đồng của doanh nghiệp này đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 32.000 – 42.000 tỉ đồng trong năm 2019 ở các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, bán lẻ, thủy sản, xây dựng…

Ngoài ra còn có các hợp đồng có giá trị ước tính khoảng 17.000 – 27.000 tỉ đồng ở các lĩnh vực bất động sản, hàng tiêu dùng, xây dựng… được kỳ vọng hoàn tất trong năm 2020.

Năm 2019, Chứng khoán Bản Việt đặt kế hoạch doanh thu hoạt động là 1.653 tỉ đồng, giảm 1.821 tỉ đồng so với năm 2018. Kế hoạch của năm 2019, lợi nhuận trước thuế cũng giảm còn 850 tỉ đồng, giảm so với năm 2018 là 1.011 tỉ đồng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *