'Con tôi tốt nghiệp đại học năm 19 tuổi nhờ tự học ở nhà'

Đọc xong bài viết “Con người tự do” tôi cho rằng ngay cả ở các nước Âu Mỹ, nơi tự do được tôn trọng triệt để, trong nhiều trường hợp, nhà trường, nhất là ở bậc dưới đại học, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người.

May thay, ít nhất ở Mỹ nơi gia đình tôi sống, có mức độ tự do trong giáo dục gần như tuyệt đối: homeschool (học tại nhà). Tất nhiên homeschool không thích hợp cho mọi người, và nó đòi hỏi một sự tự kỷ luật (self-discipline) rất cao. Nhưng đối với nhiều người, homeschool phương thức tốt nhất để thành công.

Con trai tôi khi lên 5 tuổi xin vào lớp Một, được phỏng vấn bởi hiệu trưởng một trường tư. Ông ta nói riêng với tôi là cháu cần “customized curricula” (chương trình giảng dạy riêng biệt) vì cháu không thích hợp với lớp học bình thường.

Chúng tôi còn trẻ, không có kinh nghiệm nên đành cho cháu học một trường tư có tiếng, dạy cao hơn trình độ của học sinh bình thường (above-grade level).
Nhưng giữa năm lớp 3, cháu kêu chán, không chịu đến trường nữa. Chúng tôi quyết định cho cháu học ở nhà.

Trong vòng 6 tháng, cháu học xong toán bậc tiểu học. Năm 13 tuổi, cháu đủ điểm vào đại học. Thấy cháu còn nhỏ, chúng tôi không cho cháu vào đại học, giữ cháu ở nhà và cho học các lớp đại học trực tuyến (online).

Năm 16 tuổi, cháu vào đại học ngành computer science. Năm 19 tuổi, cháu tốt nghiệp cử nhân (BS) với hạng danh dự (“with honors”). Năm nay cháu vừa 21 tuổi, đang làm nghiên cứu trong chương trình tiến sĩ ở UC Berkeley.

Thú thật với các bạn, đôi khi tôi tự hỏi: nếu không có sự tự do chọn lựa, con tôi sẽ ra sao?

Sưu tầm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *