Chưa thể bãi nhiệm anh trai ông Hà Văn Thắm và bổ nhiệm thành viên HĐQT 8x

Do không đủ mức tỉ lệ tối thiểu 65% vốn điều lệ theo quy chế, đại hội cổ đông bất thường bàn về việc miễn nhiệm hàng loạt và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tập đoàn Đại Dương sáng nay không được tiến hành.

Đại hội bàn về miễn nhiệm hàng loạt thành viên HĐQT không được diễn ra

Sáng nay (24/4), CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

[Video] Nóng chuyện nhân sự cấp cao OceanGroup: Chưa thể bãi nhiệm anh trai ông Hà Văn Thắm và bổ nhiệm thành viên HĐQT 8x - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Đại Dương sáng 24/4. Ảnh: Phan Quân

Tâm điểm của đại hội lần này là vấn đề nhân sự tại Tập đoàn Đại Dương. Theo đó, một số tờ trình được đưa ra đại hội liê quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương, ông Hà Trọng Nam (anh trai ông Hà Văn Thắm), ông Nguyễn Thành Chung, ông Nguyễn Giang Nam (thành viên độc lập HĐQT) và ông Nguyễn Thành Trung (thành viên BKS).

Tính đến 9h00, chỉ có 21 cổ đông đại diện cho hơn 20% vốn điều lệ tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Tập đoàn Đại Dương có ý kiến gia hạn thêm 30 phút. 

ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn Đại Dương không thể diễn ra do không đủ số cổ phần tối thiểu.Video: Phan Quân

Tuy nhiên tính đến 9h38 phút sáng nay, chỉ có 23 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 22,48% vốn điều lệ Tập đoàn Đại Dương, không đủ tỉ lệ 65% theo điều lệ của công ty. Do đó đại hội không được diễn ra.

Từng bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam bất thành

Liên quan đến tư cách thành viên HĐQT của Ông Hà Trọng Nam, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, việc bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam đã được đại hội thông qua. Tuy nhiên, hiện nay Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niêm năm 2018 của Tập đoàn Đại Dương đang bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Vì sao đại hội trình cổ đông bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam và bà Nguyễn Thị Lan Hương?

Theo tờ trình, lý do miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Hà Trọng Nam liên quan đến khoảng nợ tồn đọng gần 627 tỉ đồng (tính đến quý III/2018) tại CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã: OCH) – công ty con của Tập đoàn Đại Dương. Được biết, ông Nam là Chủ tịch HĐQT của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Trong các kì ĐHĐCĐ (thường niên, bất thường) trước đó, các cổ đông đã có ý kiến về khoản nợ này, tính pháp lý trong việc trích lập dự phòng và đề nghị HĐQT Tập đoàn Đại Dương xem xét lại. Đến hiện tại, khoản công nợ nêu trên vẫn chưa được ông Hà Trọng Nam hoàn trả.

Về việc bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, liên quan đến quyết định thay đổi biện pháp tạm thời kể trên, bà Hương đã yêu cầu HĐQT phải khôi phục tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hà Trọng Nam. Ngày 18/10/2018, hai thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 26/10 theo đúng yêu cầu.

Tuy nhiên, ngày 26/10/2018, do không xác định được tư cách thành viên tham dự cuộc họp HĐQT, sau khi khai mạc và nêu rõ lí do, Chủ tịch HĐQT đã tuyên bố tạm dừng cuộc họp. Cùng ngày, bà Hương và bà Lan đã ký gửi thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT để quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý điều hành của Tập đoàn Đại Dương. Ngày 02/11/2018, bà Hương và bà Lan đã tiếp tục gửi thông báo triệu tập lần thứ 2 cuộc họp HĐQT, đề nghị cuộc họp tổ chức vào ngày 06/11/2018.

Sau khi nhận được các thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT của bà Hương và bà Lan, ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT đã có các văn bản trả lời về việc bà Hương và bà Lan không có quyền thay thế HĐQT triệu tập họp HĐQT và khẳng định thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT của bà Hương và bà Lan là bất hợp pháp, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, ngày 06/11/2018, bà Hương và bà Lan vẫn tiến hành cuộc họp HĐQT mà không có mặt Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT ông Lê Quang Thụ và thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Dung. Theo tờ trình đại hội lần này nêu, tại phiên họp này Bà Hương đã tự coi ông Hà Trọng Nam là thành viên HĐQT để xác định đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu dự họp. Sau đó, bà Hương đã lập và nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Tập đoàn Đại Dương đến phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội nhằm thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Tập đoàn Đại Dương từ ông Lê Quang Thụ sang bà Hương.

Quan điểm được nêu tại tờ trình đại hội lần này, hành vi của bà Hương có dấu hiệu gian dối, giả mạo hồ sơ giấy tờ liên quan đến người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp, đồng thời gây mất đoàn kết và chia rẽ nội bộ HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Đây là lí do trình đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Lan Hương.

Kế hoạch bầu thành viên HĐQT 8x vào tại Tập đoàn Đại Dương

Tại đại hội lần này, người triệu tập phiên họp trình đại hội xem xét việc bầu thêm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019. Theo đó, danh sách ứng cử thành viên HĐQT có bà Nguyễn Thị Thu Thùy. Bà Thùy sinh năm 1984 tại Thái Nguyên, hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Môi trường Hoàng Kim. Trước đó, bà Thùy đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng   kiểm soát nội bộ CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam.

Danh sách ứng cử thành viên độc lập HĐQT có ông Mai Hữu Đạt (sinh năm 1974). Ông Đạt hiện là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Phát triển 2B&D.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hương Nga sinh năm 1982 ứng cử làm thành viên BKS của Tập đoàn Đại Dương. Bà Nga hiện làm Phó Giám đốc CTCP Dinh dưỡng Hồng Hà. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *