Chân dung Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm của SCIC

Người ngồi “ghế nóng” Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là ông Nguyễn Chí Thành, nguyên Phó Tổng giám đốc SCIC, thành viên HĐQT Vinamilk.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 515/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông Thành có trình độ cử nhân kinh tế do Đại học Kinh tế Quốc dân cấp và có bằng Thạc sĩ ngành Chính sách công của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản.

Đầu tư - Chân dung Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm của SCIC

Tân Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Chí Thành.

Trước khi đầu quân về SCIC, ông Thành làm Phó Trưởng phòng Quản lý nợ nước ngoài – Vụ Quản lý Ngoại hối – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (giai đoạn 1998 – 2002), Phó phòng phụ trách phòng Quản lý Dự trữ – Vụ Quản lý Ngoại hối – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2003- 2006).

Năm 2006, ông Thành chuyển công tác về SCIC và đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban, rồi Trưởng ban Chiến lược cho đến năm 2010.

Giai đoạn 2006 – 2013, ông làm Trưởng Ban Đầu tư của SCIC.

Đồng thời, từ 7/2010 đến năm 2013 ông Nguyễn Chí Thành là Trưởng ban Ban Quản lý Rủi ro SCIC.

Từ 07/2015 – 9/5/2019, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ đảm nhiệm tại SCIC, ông Nguyễn Chí Thành còn đại diện phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp trong vai trò sau: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã chứng khoán: VNM) (được bổ nhiệm ngày 31/3/2018), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) từ 10/2013.

Ngoài ra, ông Thành cũng từng đại diện phần vốn Nhà nước và là nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco – DMC (đã từ nhiệm ngày 3/11/2017).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *