Cảng Quy Nhơn hoãn Đại hội cổ đông | Lao Động Online | LAODONG.VN

Theo đề nghị của Vinalines, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã hoãn Đại hội cổ đông thường niên dự kiến được tổ chức vào hôm nay (10.4).

Vừa qua, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cổ đông về việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo kế hoạch. Ngày họp Đại hội cổ đông sẽ được thông báo sau.

Lý do dừng tổ chức sự kiện này được công ty nêu ra là sau khi xem xét công văn của Vinalines đề nghị tạm dừng để chuẩn bị cho công tác bàn giao 75,01% cổ phần cho nhà nước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Vì thế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn nhận thấy cần thiết dời ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Trước đó, tháng 9.2018, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm của nhiều cá nhân, tổ chức trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn cho doanh nghiệp tư nhân.

Bộ GTVT đã bán trái phép cổ phần nhà nước tại đơn vị này. Văn phòng Chính phủ, tỉnh Bình Định cũng bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm được nêu.

Đặc biệt, Thanh tra kiến nghị Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo thu hồi 75,01% cổ phần về sở hữu nhà nước vì Bộ này đã ban hành hai văn bản chuyển nhượng 26,01% cổ phần và 49% cổ phần tại công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp, trái thẩm quyền, vi phạm quy định.

Ngày 15.1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký quyết định Bộ GTVT hủy bỏ 2 văn bản hành chính trái luật nêu trên. Ngoài ra, Vinalines phải đàm phán để lấy lại 75,01% cổ phần từ công ty Hợp Thành về lại sở hữu nhà nước.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *