Các tỉnh chây ì khoản nợ quá hạn 500 tỉ đồng | Lao Động Online | LAODONG.VN

500 tỉ đồng là khoản nợ quá hạn của các địa phương trong chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

Theo bộ Tài Chính cho hay, thực hiện các quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã cho các địa phương vay vốn tín dụng đầu tư để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long với lãi suất 0%.

Tuy nhiên, thời gian qua một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, gây khó khăn lớn cho ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng, làm tăng số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho NHPT từ ngân sách Trung ương.  

Số liệu tổng hợp vay, trả nợ chương trình 0% tại NHPT từ năm 2018-2023 của Bộ Tài chính cho thấy, dư nợ của các chương trình đến 31.12.2018 là hơn 7.100 tỉ đồng, trong đó nợ quá hạn đến 31.12.2018 là gần 500 tỉ đồng.

Do đó, bộ Tài Chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm, nguồn dự phòng ngân sách địa phương hoặc nguồn tăng thu ngân sách địa phương để trả nợ dứt điểm và đầy đủ các khoản nợ quá hạn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại NHPT trong năm 2019; trả nợ đúng hạn và đầy đủ với dư nợ của Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại NHPT đến hạn trả nợ trong năm 2019-2023 theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Bộ Tài Chính khẳng định, việc các địa phương cân đối bố trí trả nợ các khoản vay nêu trên đầy đủ, đúng hạn là một trong các căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho địa phương vay đối với các khoản vay mới từ ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *