Bộ Tài chính đề xuất tăng cường giám sát thị trường chứng khoán


bo tai chinh de xuat tang cuong giam sat thi truong chung khoan Thủ tướng chỉ ra điểm mạnh, hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCK).

Cụ thể, đối với Báo cáo giám sát giao dịch định kì, trong vòng 2 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, SGDCK có trách nhiệm gửi UBCKNN báo cáo giám sát giao dịch tuần, gồm: Sổ lệnh giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày; các thông tin định kỳ trong ngày giao dịch; Thông tin đánh giá tác động các rổ chỉ số để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường; và Kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán tuần.

Đối với Báo cáo giám sát định kì, dự thảo thông tư quy định: Chậm nhất là 16h30 ngày giao dịch, TTLKCK có trách nhiệm gửi UBCKNN thông tin khối lượng mở cuối ngày của chứng khoán phái sinh.

Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, TTLKCK có trách nhiệm gửi các báo cáo định kỳ tháng cho UBCKNN gồm: Báo cáo về hoạt động xử lý vi phạm đối với thành viên bù trừ và Báo cáo hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *