Bộ GTVT hủy 2 văn bản chỉ đạo “bán” cổ phần Cảng Quy Nhơn | Lao Động Online | LAODONG.VN

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) hủy bỏ 2 văn bản hành chính do đơn vị này ban hành.

Cụ thể, thực hiện Kết luận số 1566/KL-TTCP ngày 17.9.2018 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc cổ phần hóa (CPH) Cảng Quy Nhơn và công văn số 8918/VPCP-V.I ngày 17.9.2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Thanh tra toàn diện việc CPH Cảng Quy Nhơn, Bộ GTVT đã hủy bỏ 2 văn bản hành chính do Bộ này ban hành liên quan đến việc CPH Cảng Quy Nhơn.

Hai văn bản gồm văn bản 16937/BGTVT-QLDN ngày 27.12.2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20.5.2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần vốn sở hữu nhà nước (Vinalines đại diện phần vốn) tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho Công ty CP Đầu tư và Khoảng sản Hợp Thành (ở Hà Nội) theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Vinalines căn cứ Kết luận số 1566/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của mình sau khi Bộ GTVT hủy bỏ 2 văn bản trên.

 
 Đường vào Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, dư luận bức xúc về quá trình CPH (từ tháng 9.2013 – 9.2015) vì đã đưa Cảng Quy Nhơn vốn là tài sản lớn của nhà nước trở thành tài sản của tư nhân với giá “bèo”.

Tháng 9.2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều vi phạm, khuyết điểm của nhiều cá nhân, tổ chức trong quá trình CPH và thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn. Trong đó, có trách nhiệm của một số lãnh đạo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì chỉ đạo, thực hiện việc thu hồi 75,01% cổ phần tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn về sở hữu Nhà nước vì Bộ GTVT đã cho phép Vinalines chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật.

Cũng chính Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét, hủy bỏ 2 văn bản nói trên vì có nội dung trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *