Bầu Đức nói gì với cổ đông trước khó khăn về áp lực thanh khoản | Lao Động Online | LAODONG.VN

Bầu Đức thừa nhận, áp lực thanh khoản vẫn là bài toán khó mà HAGL cần sớm tìm ra lời giải.

Trái cây mang doanh thu chính cho HAGL

Trong thông điệp gửi cổ đông và Nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thừa nhận ngành cao su của HAGL vẫn còn đối mặt với vô vàn khó khăn. Áp lực thanh khoản vẫn là bài toán khó mà HAGL cần sớm tìm ra lời giải.

Doanh thu của HAGL đang phụ thuộc vào ngành cây ăn trái. Trong năm 2018, ngành cây ăn trái đã mang lại nguồn doanh thu khả quan với mức 2.897 tỉ đồng, đóng góp 53,8% trong tổng doanh thu của Tập đoàn.

Đến cuối năm 2018, tổng diện tích cây ăn trái đã trồng được là 18.675 ha với các sản phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, bưởi da xanh, và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Với diện tích cây ăn trái này, dự kiến sẽ mang lại nguồn doanh thu chủ lực cho năm 2019, khẳng định chiến lược tái cơ cấu kinh doanh đang đi đúng hướng.

Bầu Đức cho rằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Trường Hải có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của HAGL.

“Trường Hải đã hỗ trợ nguồn vốn cho mảng nông nghiệp của Tập đoàn (HNG) đầu tư mở rộng diện tích cây ăn trái và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Trường Hải cũng đã giúp HNG trong việc cải tiến công tác quản trị sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp và sắp xếp lại công tác kho vận, giúp nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm”, bầu Đức khẳng định.

Doanh thu giảm 1.000 tỉ đồng

Theo báo cáo thường niên của HAGL năm 2018, tổng tài sản của công ty là 48.111 tỉ đồng, giảm 9,3% so với năm 2017 là 53.062 tỉ đồng. Doanh thu thuần năm 2018 tăng gần 1.000 tỉ đồng so với năm 2017 từ 4.841 tỉ đồng lên 5.388 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh năm 2018, ở mức 6 tỉ đồng/năm, trong khi đó năm 2017, con số lợi nhuận là 372 tỉ đồng.

Theo báo cáo, tại ngày 31.12.2018, tổng nợ phải trả là 31.301 tỉ đồng, giảm 11,3% tương đương giảm 3.973 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Các khoản phải trả khác giảm trong năm chủ yếu là khoản phải trả ngắn hạn các bên liên quan giảm và phải trả hợp đồng hợp tác kinh doanh giảm.

Ngoài ra, có khoản nợ trái phiếu chuyển đổi 2.217 tỉ đồng, theo thỏa thuận Đầu tư và Hợp tác toàn diện thì trái chủ là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”) cam kết sẽ chuyển đổi gói trái phiếu này thành vốn vào ngày đáo hạn là ngày 09.08.2019.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu từ các bên liên quan tại thời điểm 31.12.2018 với số tiền 2.593 tỉ đồng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các bên liên quan của công ty đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, gây khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho công ty.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *