Bầu Đức bất ngờ báo lỗ dù cao su đạt doanh thu kỷ lục | Lao Động Online | LAODONG.VN

Mặc dù doanh thu cao su đạt kỷ lục và lĩnh vực kinh doanh trái cây cũng có lãi thế nhưng, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn rơi vào tình trạng lỗ. 

Sau nhiều quý lãi lớn, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT bất ngờ báo lỗ trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018. 

Trong khi đó, doanh thu thu từ cao su của Hoàng Anh Gia Lai đạt mức kỷ lục nhiều năm, giá cao su tăng bình quân tới 1% thị giá sau mỗi ngày. Doanh thu bán mủ cao su tăng mạnh lên 221 tỉ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Mảng trái cây vẫn đóng góp phần lớn vào doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động (trên 50%). 

Dù lãi lớn ở 2 lĩnh vực trên nhưng HAGL vẫn chịu lỗ do các lĩnh vực kinh doanh khác không phát sinh lãi.

Trong giải trình gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, tổng lỗ trước thuế quý IV/2018 là 143,9 tỉ đồng, bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 163,6 tỉ đồng, khoản lợi nhuận khác là 19,7 tỉ đồng. Nguyên nhân được HAGL đưa ra là do chi phí lãi vay cao và công ty trích dự phòng một số khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 10,6 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017 (Quý IV/2017 là 30,7 tỉ đồng, quý IV/2018 là 20,1 tỉ đồng. Biến động chủ yếu là do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 2,4 tỉ đồng (Quý IV/2017 là 5,9 tỉ đồng, quý IV là 8,3 tỉ đồng).

Theo HAGL, nguyên nhân chủ yếu là do tăng cung cấp dịch vụ sơ chế hoa quả và cho thuê mặt bằng. Thứ hai, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng cũng giảm 12 tỉ đồng (Quý IV/2017 là 12 tỉ đồng, quý IV/2018 không phát sinh).

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 9,1 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017 (Quý IV/2017 là 27,8 tỉ đồng, quý IV/2018 là 18,7 tỉ đồng).

Biến động chủ yếu như sau: Giá vốn cung cấp dịch cụ giảm 1,7 tỉ đồng (Quý IV/2017 là 6,7 tỉ đồng, quý IV/2018 là 5,2 tỉ đồng); Giá vốn các hợp đồng xây dựng giảm 6,7 tỉ đồng (Quý IV/2017 là 6,9 tỉ đồng, quý IV/2018 không phát sinh).

Tính đến ngày 31.12.2018, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 48.3 tỉ đồng, giảm 9% so với đầu kì, trong đó hàng tồn kho tăng 371 tỉ đồng, đạt 1.496 tỉ đồng. Nợ phải trả của HAGL tính đến thời điểm này là 14,3 tỉ đồng. Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL là 13.760 tỉ đồng, giảm gần 4.000 tỉ đồng so với đầu kì. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *