4 tháng đầu năm, TKV khai thác gần 15 triệu tấn than nguyên khai, kì vọng đạt 4 triệu tấn vào tháng 5

Tháng 4 là tháng thứ 2 liên tiếp TKV đạt sản lượng khai thác gần 4 triệu tấn/tháng. TKV đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 3,8 triệu tấn, phấn đấu tiếp tục đạt 4 triệu tấn vào tháng 5.

Theo báo cáo tình hình sản xuất tháng 4 của Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), sản lượng than nguyên khai sản xuất trong tháng đạt gần 4 triệu tấn.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp TKV đạt sản lượng khai thác gần 4 triệu tấn/tháng. Cụ thể, các chỉ tiêu chính về hiện vật sản xuất trong tháng 4 như: than nguyên khai 3,92 triệu tấn; than tiêu thụ 4,06 triệu tấn; đất bóc 15,6 triệu m3; đào lò tổng số 21.304 m.

Sản xuất khoáng sản: alumin+hydrat qui đổi 117.500 tấn; tiêu thụ alumin 129.848 tấn; tinh quặng đồng 7.808 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện 945 triệu kWh; thuốc nổ 7.000 tấn…

4 tháng đầu năm, TKV khai thác gần 15 triệu tấn than nguyên khai, kì vọng đạt 4 triệu tấn vào tháng 5 - Ảnh 1.

Sản lượng than nguyên khai sản xuất trong tháng 4 của TKV đạt gần 4 triệu tấn.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, than nguyên khai sản xuất của TKV đạt 14,86 triệu tấn, đạt 37% kế hoạch năm 2019, bằng 111% so với cùng kì 2018, tăng 1,46 triệu tấn so với cùng kì năm trước.

Than tiêu thụ 14,54 triệu tấn, bằng 34,6% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kì năm 2018; bốc xúc đất đá 51,88 triệu m3, tương đương 29,2% kế hoạch năm 2019 và đạt 103,4% so cùng kì năm 2018; tổng số mét lò đào 78.195m, tương đương 31,6% kế hoạch năm và đạt 108% so cùng kì năm 2018.

Sản xuất alumin qui đổi 445.542 tấn đạt 34% KH năm và bằng 105% so cùng kì năm 2018; sản xuất điện 3,55 tì kWh, đạt 37,3% kế hoạch năm 2019 và bằng 102% so cùng kì 2018 và nhiều sản phẩm khoáng sản, cơ khí, dịch vụ khác.

Cũng theo báo cáo, doanh thu toàn Tập đoàn TKV trong 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 42.828 tỉ đồng, đạt 33,5% kế hoạch năm 2019, bằng 103,8% so với cùng kì 2018; thu nhập bình quân người lao động đạt 11,401 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch tháng 5 năm 2019, TKV đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 3,8 triệu tấn, phấn đấu tiếp tục đạt 4 triệu tấn. 

Ngoài ra các chỉ tiêu khác gồm tiêu thụ than 4 triệu tấn; bóc đất đá tổng số 16,5 triệu m3; mét lò tổng số 20.600 m; sản phẩm alumina 116.000 tấn; tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện 900 triệu kWh…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *